Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Podstawowa opieka zdrowotna
Medycyna rodzinna
Ginekologia i położnictwo
Pediatria
Endokrynologia
Chirurgia
Ortopedia
Onkologia
Medycyna pracy
Diabetologia
Alergologia
Kardiologia
Neurologia
Urologia
Psychiatria
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa

Szanowni Pacjenci,

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w celu zachowania daleko idących środków ostrożności, prosimy i zalecamy:

  • aby do Przychodni przychodzili jedynie Pacjenci, którzy mają umówioną wizytę lekarską lub w celu przeprowadzenia zleconych badań,
  • ograniczenie ilości osób towarzyszących Pacjentom,
  • aby Pacjenci stawiali się w Przychodni bezpośrednio przed wyznaczoną godziną wizyty (a nie np. na godzinę czy pół godziny przed wyznaczoną godziną)

Zalecenia te mają na celu ograniczenie sytuacji, w której w budynku przychodni przebywa jednocześnie dużo osób, w bliskiej odległości od siebie.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń. Wszyscy chcemy być zdrowi.